Esculturas en Cera

Wax Sculpture, Puruha, Juan Leon Mera Museum, 2012Wax Sculpture, Puruha, Juan Leon Mera Museum, 2012
Wax Sculpture, Puruha, Juan Leon Mera Museum, 2012Wax Sculpture, Puruha, Juan Leon Mera Museum, 2012

Casa Museo de Juan Leon Mera, Ambato. Puruha, Ambato cerca de 1920.
Wax sculpture, Puruha, JLM Museum Ambato-Ecuador, 2012

Wax sculpture, Puruha, JLM Museum Ambato-Ecuador, 2012Wax sculpture, Puruha, JLM Museum Ambato-Ecuador, 2012